Regulamin


Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

  1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i komfort mieszkańców w pomieszczeniach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz używania jakichkolwiek urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia
  2. Właściciele ośrodka nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością gości (w tym: pieniądze, kosztowności, papiery wartościowe, sprzęt elektroniczny oraz inne przedmioty stanowiące wartość naukową lub artystyczną), o ile nie zdeponowano ich uprzednio – za pokwitowaniem – u właścicieli ośrodka
  3. Korzystanie przez dzieci z urządzeń znajdujących się na placu zabaw, odbywa się wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów i na ich odpowiedzialność
  4. Mając na uwadze komfort wypoczynku naszych gości prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00
  5. Zabrania się wprowadzania na teren posesji osób niezameldowanych bez wiedzy i zgody właścicieli obiektu. O godzinie 21.00 osoby te muszą opuścić teren posesji, względnie mogą pozostać na noc za zgodą właścicieli pensjonatu po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu opłaty za miejsce noclegowe zgodnie z obowiązującym cennikiem. Osoba zameldowana ponosi pełną odpowiedzialność za osobę odwiedzającą
  6. Ośrodek nie dysponuje parkingiem strzeżonym
  7. Ośrodek nie jest przystosowany do przyjmowania zwierząt
  8. Nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody
  9. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone w obiekcie
rezerwacja